Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krytí, březost a porod u feny

12. 3. 2007

Než se narodí PES, aneb Co udělat pro úspěšné KRYTÍ

Nejnižší věkovou hranicí pro první krytí jsou dva roky, horním limitem pro první vrh bývají většinou čtyři roky (podle příslušného plemene). Protože feny většinou barví dvakrát do roka - některá plemena jen jednou ročně, např. basenži, může majitel naplánovat narození štěňat do konkrétního ročního období, podle nabídek zájemců o štěňata nebo podle svých časových možností.

Den D: krytí

Samotné barvení trvá tři týdny. V prvním týdnu fena mírně krvácí z pochvy, ve druhém krvácení ustává. Na konci druhého týdne, zhruba mezi desátým a třináctým dnem, je fenka připravená k nakrytí. Existuje však mnoho výjimek jak mezi plemeny, tak i mezi jednotlivými fenami. Některé fenky nebarví vůbec nebo málo a čistí se tak dokonale, že lze jen těžko poznat první den hárání. U některých z nich lze pak poznat připravenost ke krytí tím, když při podrbání pod zádí reagují zdvižením ocasu a jeho vytočením do strany – což ovšem jiné fenky dělají po celou dobu hárání. Nejjistější metodou určení plodného období jsou tedy krevní testy, a to zejména tehdy, když je cesta za krycím psem dlouhá či jinak komplikovaná, nebo pokud při předchozím pokusu nedošlo k oplodnění ani po úspěšném krytí.

Při prvních známkách barvení je třeba kontaktovat majitele psa a domluvit zatím předběžný termín krytí, který se v průběhu následujícího týdne upřesní. V pravý den, většinou je to desátý den hárání, se dostaví majitel se svou fenkou k majiteli chovného psa. Psi všeobecně jsou na svém území jistější, takže samec bude ke svému úkolu přistupovat ve svém teritoriu sebejistěji a naopak fenka se podřídí spíše na návštěvě než doma. Je vhodné krytí opakovat ještě dvanáctý den hárání.

Průběh samotného krytí bývá rozmanitý jako život sám. Některé páry nijak zvlášť neokolkují a rovnou přistupují k páření, jiné spolu dlouhé hodiny dovádějí. Majitelé by měli zabránit zbytečnému vyčerpávání psů, protože zvýšená fyzická zátěž může vést k únavě a ztrátě zájmu o krytí, a to jak ze strany psa, tak feny. Chovatel-začátečník by měl volit dostatečně zkušeného majitele druhého psa, stejně jako k poprvé připouštěným fenám vybereme ostřílenější protějšek a naopak.

Úspěšné spojení proběhne tehdy, pronikne-li penis psa do pochvy feny. Takzvané svázání je způsobeno tím, že výrazně zduřený penis zůstane po jistou dobu pevně spojen se suchou a lepivou poševní sliznicí feny. Délka svázání, ke kterému však vůbec nemusí dojít, nebo naopak trvá až tři čtvrtě hodiny, nemá žádný vliv na oplodnění. Pes během této doby přehodí jednu zadní nohu přes hřbet feny a pár se o sebe vzájemně opře záděmi. Nezkušené fenky mohou být netrpělivé nebo zpanikaří a budou se chtít co nejdříve od psa oddělit, nebo si naopak lehají k odpočinku. To však může vést k poranění obou psů, takže je vhodné možným rizikům předejít a fenku raději držet za obojek.

Pokud hodlá žádat majitel fenky o rodokmeny pro štěňata a tedy o úřední registraci vrhu, je nutné podepsat majitelem psa oficiální potvrzení o krytí a do osmi dnů je odeslat poradci chovu.

Březost

Jestli bylo krytí úspěšné, pozná zkušený veterinář pohmatem už v 28. dnu březosti. Ultrazvukem už je dokonce možné zjistit přibližný počet štěňat. I chovatel-začátečník rozpozná březost své feny prostým pohledem mezi pátým a šestým týdnem - nejprve podle zduřelých struků, později podle zvětšeného břicha. Velikost břicha není závislá na počtu štěňat, spíše bývá ovlivněna množstvím zadržovaných tekutin nebo plodové vody. Kromě fyzických změn jsou na feně patrné i psychické známky její březosti, a to v jejím vztahu k majiteli i k ostatním psům. Některé feny jsou psychicky závislejší na chovateli, jiné jsou klidné až flegmatické. Březí fenka žijící ve smečce s jinými psy může naopak začít projevovat dominantní sklony a hlavně k ostatním fenám být i agresivní. Je to instinktivní chování, které jí má zajistit vyšší postavení v hierarchii smečky a tím i dostatek potravy po narození štěňat.

Jakmile má chovatel jistotu, že se krytí podařilo, připraví si porodní bednu a začne na ni fenku zvykat. Březost trvá průměrně 63 dní, ale záleží na počtu štěňat. Vícečetné porody mohou začít už 59. den, a naopak méněčetné vrhy posunují porod až k hranici 69 dnů.

Březí feně je třeba podávat vyváženou stravu. Důležité je nepřekrmovat, protože tloušťka by spolu s váhou štěňat ještě více zatěžovala klouby psa a navíc by mohla zkomplikovat porod. Podávat lze speciální hotovou stravu určenou pro březí feny a denní dávku rozdělit do několika menších během dne. Nenarozená štěňata totiž omezují kapacitu i pohyb střev a žaludku feny. Pokud má fenka k dispozici příslušné kompletní krmení, není vhodné jí dodávat další vitamínové doplňky.

Během březosti se fenky nesmějí odčervovat. Prostředky proti vnitřním a dokonce i zevním parazitům mohou totiž svými druhotnými účinky nevratně poškodit plody. Březí fenu a štěňata mohou ohrozit i výpary barev a laků, takže se majitelé v tomto období musejí vyvarovat podobných činností.

Mělo by být samozřejmostí nevystavovat březí fenku stresovým situacím, které mohou nastat při výstavách, stěhování nebo návštěvách většího počtu neznámých lidí.

Březí fenka musí mít častější přístup ven, protože více močí. Také procházky je vhodné rozdělit na několik kratších. Fenka se při procházkách i při hrách s ostatními psy nesmí unavit.

Je vhodné s předstihem zjistit, jestli je dosavadní veterinář ochoten být v plánovaném termínu porodu k dispozici i během noci nebo o víkendu, a případně si včas zajistit odbornou pomoc jinde.

Co musí obsahovat

POTVRZENÍ O KRYTÍ

Správně a plně provedené krytí potvrzuje majitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí.
Pokud plemenná kniha té které země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit majiteli psa k podpisu.

Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat:
a) jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa
b) jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny
c) jméno a adresu majitele, popř. držitele krycího psa
d) jméno a adresu majitele feny v době krytí, eventuálně datum získání feny
e) místo a datum uskutečněného krytí
f)  podpisy majitele, eventuálně držitele psa a majitele feny
g) pokud plemenná kniha požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí majitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně

Z Mezinárodního chovatelského řádu F.C.I.

Březost a porod u feny

Březost (gravidita) feny

Březost začíná oplodněním, jehož přesný termín lze stěží stanovit. Svolnost feny k páření trvá totiž několik dní, životaschopnost spermií trvá až 6 dní a vajíčka jsou po ovulaci  schopna oplození 2-3 dny. Průměrná doba březosti u fen je 63 dní s rozpětím +- 6 dní. Přitom porody v termínu 58. až 60.den březosti označujeme za předčasné a porody v termínu 66. až 70. den za přenášení. Zralost plodů je určována jejich schopností přežít ve vnějším prostředí – dýchat atmosférický kyslík, přijímat potravu, vyměšovat, apod. Tato schopnost je podmíněna zralostí plicního epitelu, kterou plod dosáhne v 58. dni březosti. Březost lze nejdříve diagnostikovat ultrazvukovým vyšetřením od 21. dne. Mezi příznaky březosti patří opatrnost, žravost, zvětšení dutiny břišní, zvětšení mléčné žlázy a vulvy, případně tvorba mléčného sekretu v mléčných žlázách.

Porod štěňat u feny

 Pro pochopení mechanismu porodu je třeba alespoň krátce zmínit základní rozdíl mezi stavbou pohlavních orgánů u psa a člověka. U feny je děloha složena ze dvou děložních rohů spojujících se do děložního těla, které pokračuje krčkem dělohy a pochvou. Každé štěně se vyvíjí v samostatném plodovém obalu se samostatnou placentou.

 Určit přesný termín porodu je velmi složité, odvíjí se  od termínu oplození, v průměru 63. den březosti. 

Porod probíhá ve 3 fázích:

Přípravná fáze:  Celková délka přípravné fáze je 3 až 12 hodin, u poprvé rodících nebo nadměrně nervózních fen se může prodloužit až na 24 hodin. V této fázi je potřeba vytvořit podmínky pro porod. Většina porodů však probíhá v nočních hodinách. Typickým příznakem v této fázi je pokles tělesné teploty o 1 až 1,5 C. Pokles teploty přetrvává několik hodin, potom teplota opět stoupne na normální hodnotu. Od této doby můžete očekávat první štěně do 12 hodin. 

   Před nastávajícím porodem začíná být fena neklidná, ohlíží se, může se chvět, má bolesti, zrychleně dýchá, častěji močí, olizuje si vulvu, vyhledává přítomnost majitele, či naopak klidná místa. Můžeme pozorovat první lehčí stahy břišního lisu. Fena zpravidla nepřijímá potravu.

V této fázi je již vulva zduřelá, objevuje se špinění, z krčku dělohy se uvolňuje hlenová zátka, což pozorujeme jako výtok většího množství hlenu. Dochází i k prvním stahům dělohy.

Porod štěňat

Každé štěně je vypuzováno v samostatných porodních cyklech. Optimální interval mezi porody jednotlivých štěňat je 15-20 minut. V toleranci jsou intervaly 2 až 3 hodiny. U mnohočetných vrhů se ke konci porodu intervaly mezi štěňaty prodlužují. Pokud je však fena u delších intervalů klidná a intenzivně netlačí nebo neodešla plodová voda, víceméně nehrozí žádné nebezpečí.

   Při vypuzování  dochází k intenzívním peristaltickým stahům na děloze. Plodové obaly jsou tlačeny na vnitřní branku děložního krčku. Zvýšený tlak tekutiny v prvním plodovém vaku zpravidla vyvolá jeho prasknutí a výtok plodové vody. To je pro chovatele informací, že štěně vstupuje do děložního krčku. Po odchodu  plodové vody by mělo být štěně vypuzeno nejpozději do jedné hodiny. Je důležité, aby nedošlo k nedostatku kyslíku (hypoxii). Štěně musí projít nejkritičtějším místem děložního krčku co nejrychleji. Zvláště důležité je rychlé vybavení při zadní poloze (zadními nožkami), kdy dochází ke kompresi pupeční šňůry o pánevní dno a štěně, které se začne dusit tím, že nemá zajištěn přísun okysličené krve. Ve snaze nadechnout se, vdechne plodovou vodu a zahltí se.

   Štěňata vycházejí v poloze  přední (hlavičkou) nebo zadní (nožkami) v poměru 60 : 40. Po vypuzení mláděte fena překousne pupeční šňůru a olizuje štěně. Tak z něj odstraňuje plodové obaly a stimuluje dýchání.

 

Vypuzení lůžka (placenty)

Těsně po porodu štěněte (nebo současně s ním) dochází k vypuzení lůžka. Pokud však dojde při porodu k přetržení pupeční šňůry, lůžko zpravidla zůstává v děloze a teprve s dalšími stahy se oddělí a je vypuzeno ven. Běžně je lůžko vypuzeno do 5 až 15 minut po porodu štěněte. Vzhledem k tomu, že se střídají při porodu oba děložní rohy, může se stát, že jedno nebo více lůžek je vypuzeno najednou až po porodu několika štěňat. Odchod poslední placenty je ukončen do 2–3 hodin po porodu posledního mláděte. Placenty fena většinou požírá. Mezním limitem pro vypuzení lůžka po porodu posledního štěněte je 6 až 12 hodin. Po této době již dochází k velmi rychlému rozkladu lůžka a zadržených lochií (očistky) a vzniká reálné nebezpečí bakteriální infekce dělohy, která může fenku ohrozit i na životě. Celková doba porodu se podle počtu štěňat pohybuje v rozpětí 2-24 hodin.

 

Šestinedělí

Poporodní výtok obvykle trvá 2 až 3 týdny (ojediněle až 6 týdnů). Normální očistky jsou zelené až červenohnědé a nemají nepříjemný zápach. Výtok spojený se zánětem dělohy je hnisavý a nepříjemně zapáchá. Kompletní involuce (zavinutí) dělohy je ukončena do 3. měsíce po porodu.

Co dělat při porodu štěněte

 

 Doporučujeme se před očekávaným porodem domluvit s Vaším veterinářem, aby byl v průběhu porodu na telefonu a mohli jste s ním tak konzultovat průběh porodu. Při fyziologickém (nekomplikovaném) porodu není třeba asistence. Je však lepší průběh celého porodu sledovat a v případě potřeby zasáhnout. Fenku v průběhu porodu uklidňujte, mluvte na ni klidným hlasem, eliminujte rušivé podněty. Buďte k fence citliví a do průběhu porodu zasahujte jen tak, jak je jí to příjemné. To samé platí o manipulaci se štěňátky.

 

Porod štěněte

 

Je-li štěně již částečně venku, můžete jemným tahem dopomoci k jeho porození. Po narození, pokud to fena neudělá sama, vybavte štěně z plodových obalů. Podvažte pupeční šňůru asi 1 cm od bříška, ustřihněte 1 cm od podvazu směrem k placentě a zdesinfikujte. Pokud fenka nechce štěně olizovat, jemnou masáží tělíčka měkkým hadříkem štěňátko stimulujte k dýchání. Tím jej zároveň vysušíte. Pokud štěně normálně dýchá a začne se hlasově projevovat, je jeho stav dobrý.

 

Kontrola štěněte

 

   Zkontrolujte zjevné genetické vady, jako je rozštěp patra uvnitř tlamičky, rozštěp páteře nebo jiné anatomické vady např. deformity na končetinách. Štěně zvažte, zapište si váhu a rozlišující znaky, pohlaví a čas porodu. Štěně můžete označit barevnou stužkou. Štěňátka zapisujte v pořadí, v jakém se narodila. Poté štěně přiložte fence k čistým strukům. Zdravé štěně se správně vyvinutými reflexy se velmi rychle přisaje.

 

Porod placenty

 

   Fenku nechte odpočinout a očekávejte porod lůžka, pokud nebylo vypuzeno při porodu štěněte. Kontrolujte, zda souhlasí počet štěňat a počet lůžek. Po zadržení lůžka více jak 12 hodin dochází k jeho velmi rychlému rozkladu a k nebezpečí bakteriální infekce dělohy, která může fenku ohrozit i na životě, jak se již zmiňujeme v předchozím textu. Porozená lůžka odstraňujte. Některé feny je požírají, při větším množství lůžek však může u feny dojít ke zvracení.

 

Po porodu

 

   Po ukončení porodu nechte fenku odpočinout. Je vhodné do 24 hod po porodu nechat fenku zkontrolovat veterinářem, zda jsou porozena opravdu všechna štěňata. Nejlépe je pozvat veterináře do domácnosti, aby se fenka nastresovala odloučením od štěňat, která může veterinární lékař také zkontrolovat.

 

Seznam věcí potřebných k porodu

 

   Záleží na tom, jak velká fena rodí, kolik se narodí štěňat a v jakém prostředí je porod veden. Podle těchto skutečností upravte množství materiálu. Doporučujeme vést porod na klidném teplém místě s omyvatelnou podlahou.

K porodu byste měli mít připraveny tyto věci:

 • měkké hadříky nebo buničinu na osušení štěňat
 • bavlnku nebo silnější niť na podvázání pupeční šňůry
 • desinfekci na pupečník
 • nůžky na přestřižení pupeční šňůry a ustřižení podvazu
 • odsávačku hlenů pro kojence na odsátí plodové vody z tlamičky a nosu
 • váhu, nejlépe digitální kuchyňskou s vysokou přesností
 • odpadkový koš nebo pytel na odpad
 • potřeby na průběžný úklid
 • starou deku pro fenu a narozená štěňátka
 • porodní box, který slouží pro udržení štěňat v omezeném prostoru a pohodlnému kojení (je důležitý především u velkých plemen a pro vícečetné vrhy). Jedná se o dřevěnou ohrádku přiměřené výšky, aby fena mohla pohodlně překročit, naopak štěňata nikoliv. Ve výšce cca 20-30 cm by podél celého boxu na vnitřní straně mělo být asi 20-30 cm široké prkno pro ochranu štěňat před zalehnutím. Velikost boxu závisí především na velikosti plemene.
 • psací potřeby pro zapisování porodní váhy a poznámek, které Vám později pomohou odlišit jednotlivá štěňata
 • barevné stužky k rozlišení štěňat
 • telefonní číslo na ochotného veterináře

                                                                            zdroj-vetcentrum.planeta zvířat

Gravidita je ukončena porodem. Porod je fyziologický děj, při kterém je po uplynutí druhově specificky dlouhé doby vypuzen z mateřského organismu plod a plodové obaly.Porod se uskutečňuje pomocí stahů dělohy , břišních svalů a pohybů plodu.
Majitel by měl být na porod připraven jak po stránce teoretické, tak technické. Jedině tak je možné zajistit nejdůležitější podmínku nerušeného porodu, a to je klid pro fenu.Někteří chovatelé, většinou začínající, nerozeznají normální průběh porodu od patologického , fenu ze strachu z prodlení odvezou k veterináři, čímž dojde k přerušení a zkomplikování porodu. Před porodem by měl chovatel feně zajistit porodní místo (vystlané a chráněné před průvanem ), dostatečnou zásobu čistých hader, zdroj tepla, desinfekční roztok, nůžky, režnou niť, případně koš na štěňata a váhu.
Datum a hodinu porodu nelze přesně určit. Jde o záležitost individuální. Na blížící se porod však poukazují některé změny chování a odlišnosti některých fyziologických ukazatelů. Fena se stává klidnější, méně se pohybuje, rapidně se zvětší mléčná žláza a objevuje se sekret. Dochází ke změnám teploty, což je velice spolehlivý ukazatel. Teplotu začínáme měřit 1x denně alespoň 14 dní před očekávaným porodem. Utvoříme si tak obraz o průměrné teplotě. Na samotném konci gravidity dochází ke zřetelnému poklesu. 56- 57 den klesá pod 38 °C, 61- 62 den klesá pod 37 °C i níže..Na začátku vlastního porodu dojde k opětovnému zvýšení teloty. Pro zjednodušení si lze pamatovat, že pokud dojde k poklesu teploty na konci gravidity o 1 - 2 °C, můžeme do 24 hodin očekávat porod.
Porod u feny probíhá ve většině případů bez komplikací. Je to způsobeno příznivým utvářením pánve, která je krátká a směrem k pochvě se rozšiřuje.
Fáze porodu:.
1.Otevírací stadium: Začíná 3-10 hodin před porodem prvního mláděte. Je charakteristické odchodem hlenu, počínajícími porodními stahy a výraznými změnami v chování.
2.Vypuzovací stadium: Trvá 2-6 hodin, někdy až 12. Dochází k vylučování jednotlivých plodů. Porodními cestami prochází nejdříve alantochoriový obal a po jeho prasknutí se objevuje obal amniový s plodem. Plody často vycházejí v plodovém vaku, který matka odstraní, pokud se vak neprotrhne již při průchodu pochvou.Mláďata se rodí v poloze podélné přední (70 %), nebo v poloze podélné zadní ( 30% ).
3.Poporodní stadium: Lůžko se vypuzuje současně s plodem a silný pupeční provazec matka překousne. Plodové obaly fena obvykle požírá. Tomu je třeba při větším počtu mláďat zamezit, aby nedošlo k poruchám trávení.Oddělení lůžka je provázeno slabým krvácením. Během porodu se objevuje výtok zelené barvy, mnohdy považovaný za patologický, který vzniká z odbouraného krevního barviva uvolněného z okrajového hematomu.
U některých fen došlo k útlumu některých přirozených mateřských reflexů a proto je nezbytná pomoc chovatele.
Ošetření štěňat je nutné taky u fen vyčerpaných či nezkušených. Po vypuzení chovatel uchopí narozené štěně i s plodovými obaly do připravené hadry nebo papírové vaty , obal protrhne a štěně intenzívně třením vysušuje.Dutinu ústní a nosní vysušujeme vatovým tamponem nebo odsáváme hadičkou.Pokud štěně nepravidelně dýchá, nebo nejeví známky života, uchopíme jej do obou rukou a vytřepeme zbytky plodových vod. Pupeční provazec podvážeme nití, přetrhneme ( nejlépe pomocí nehtu), a ošetříme desinfekčním roztokem.
Interval mezi vybavováním jednotlivých štěňat se pohybuje od 5 minut do 2 hodin, přičemž průměr je 1 hodina.Pokud tento interval překročí 2 hodiny je nutné zavolat veterinárního lékaře.Mezi zákroky , které ulehčí porod a může je provádět sám chovatel patří vyvenčení feny v průběhu porodu, masáž břišní dutiny, postavení feny na zadní končetiny na dobu 0,5 minuty. Pokud je štěně vstouplé do porodníci cest a došlo k jeho uvíznutí, je možné pomocí dvou prstů se pokusit masáží a tahem za týl, případně patní hrboly štěněte uvolnit průchod. Fenu po porodu vyvenčíme, napojíme, popř. podáme kvalitní potravu. Po porodu je pro štěňata optimální teplota 29 - 30 °C.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Yorkšírský teriér

(Viky, 1. 7. 2016 0:15)

Dobrý večer,
chtěla jsem Vám jen poděkovat za Vaše stránky,moc mi pomohli. Dnes mi moje milovaná Jessie porodila tři krásná štěňátka, dva kluky a jednu holčičku

Yorkshir terier

(Majky, 20. 4. 2016 21:23)

Dobrý den chtěla bych se vás zeptat,přibližně kolik by mohla porodit štěňat,fenka která poprvé Bi čekala štěňátka.jednase o yorkshir terier. Děkuji sandra.m

Re: Yorkshir terier

(moje fenka yorksirsky terier mela v prvnim vrhu 5štěňat a v druhem dokonce 6 štěňatJM58H, 7. 5. 2016 10:53)

porod máme za sebou

(Eimina, 5. 5. 2013 4:56)

Díky vašim stránkám jsme byli připraveni na vše.Máme 4 štěňátka yorkšírku.Eiminka to zvládla sama,je to šikula.Díky moc,opravdu jste nám hodně pomohli a vašema stránkama pomužete určitě spoustě dalším lidem.

Re: porod máme za sebou

(Majky, 20. 4. 2016 21:27)

Dobrý den chtěla bych se vás zeptat,přibližně kolik by mohla porodit štěňat,fenka která poprvé Bi čekala štěňátka.jednase o yorkshir terier. Děkuji sandra.m

joksirka eliska

(tonickaprochazkova, 15. 2. 2015 15:44)

prosim porad te jake jidlo davat me brezi elince a hlavne vitaminy psi jidlo nechce a take jestli mam mit hodne velky strach z porodu kdyz ji je uz 6 let dekuji Prochazkova

krvácení

(Lucie, 3. 2. 2015 15:01)

dobrý den máme doma fenku je březí a večer začala slabě krvácet je to normální???

Pozorování váhy

(VilmaPetrová, 29. 7. 2014 21:23)

jedno štěně ze čtyř nepříbírá už3den možná 1dkg ale je čiperné a když ostatní opočívají,tak jde sát, máme o něj strach, poradte Děkuji za brzkou opověd.

Máme5 miminek

(Iveta, 18. 5. 2014 13:09)

Tak jsme taky hrdí na naši Sárinku-v noci nám porodila 5 štěnátek-to jsme tedy koukaly:-))Tuto stránky jsem měla nastudovanou snad nazpamět-a určitě jsem byla klidnější-i když první štěnátko šlo docela pomalu-taky bylo největší-dlouho na nás koukala jen tlamička s jazýčkem:-))ale trochu jsme jí pomohly a ty ostatní už šli jak po másle-začaly jsme ve 23.10-první a poslední vylezlo ve 02.11-Sára je od prvních vteřin víc než vzorná máma-doslova nevěděla kam dřív se vrtnout-jestli dorodit to co se rodilo,nebo olizovat ty co knučely a hledaly mlíčko-snaha je na chvíli popondat bokem se nám nepodařily-hned znervozněla a koukala co s nima jako děláme,tak jsme je musely vrátit-jsme šlatsní a díky moc za tyto stránky+jsme ještě zkoukly nějaká videa na youtubu a byly jsme v podstatě připravení-Sára a 5 miminek:-))

prosim o radu

(Jaja, 2. 11. 2013 11:46)

nase fenka se pred zhruba mesicem harala zpozorovala sem to vic jak tyden a pak nic zadne spineni proste byla cista, ted se mi fenka nezda je mohutnejsi rozsiril se ji i hrudnik zacala mi i zvracet a casteji moci byvali to louzicky ted to sou kaluze . Poradte jak jinak poznat ze by byla brezi dekuji .

Re: prosim o radu

(Danka, 4. 11. 2013 13:38)

Na to je rada jediná a to zajít k veterináři na ultrazvuk a on vám buď potvrdí nebo vyloučí březost!!!

čekáme na porod

(Naďa, 27. 7. 2012 16:17)

Naše Barunka je 59 den březosti a myslím si ,že bude co nevidět rodit.Od rána pokňukává,ale jinak je naprosto klidná.Dokonce se i najedla a chodí pít.Rodíme poprvé.Přiznám se ,že mám jisté obavy jak to spolu zvládneme.Všechno mám nastudované,ale v reálu to může být jiné.....věřím ,že to všechno dobře dopadne,dám pak vědět.....Barunka s paničkou

čekání na porod

(Raduš, 9. 1. 2012 20:31)

Děkuji za tyto stránky.čekáme to kolem patnáctého ledna a díky Vám jsme bezva připraveni.Rodíme poprvé ,dám vědět jak nám to dopadne...Jorkšírka Eimy

Fenka Johny

(Iveta, 27. 12. 2011 20:00)

Moje fenečka se pářila jen jednou a už je březí...
Chtěla jsem se zeptat co je to ten podvaz?
Kde ho na té pupeční šnůře najdu?
Co když fenka nebude štěnata přijímat?Jsou jí 3roky a
naopak vůbec nejí,už jsme se radily s vet.dal jí injekci
na podpoření chuti k jídlu a takové mléko,myslíte že když ted nechce jíst tak se pak rozežere?Mám strach že bude rodit a já budu spát...Poznám to ten den jak bude rodit nebo až par hodin před porodem???

Porod

(Romana, 4. 10. 2011 12:51)

Je super, že jsou tyto stránky. Dnes se nám narodila 4 krásná štěňátka.

POROD

(MARTINA, 8. 5. 2011 10:03)

Díky Vašim stránká jsme porodily 3 krásná štěnátka yorkšíra,když jsme něco nevěděly tady jsme našli všechny informace:-) děkujeme za super stránky:-)

díky za cenné rady

(mamina , 8. 9. 2010 8:45)

Děkuji za pěkné stránky.Chystáme se podle nich rodit,sem začátečník ,tak sem hledala informace kde se dá.Čeká nás to ,hlavně fenku do konce týdne tak snad to zvládneme.Jinak na Vašich stránkách je vše popsané srozumitelně že i já jako laik si začínám důvěřovat.

Poděkování

(mamkamilka, 11. 10. 2008 17:00)

Dobrý den paní Danko, chtěla bych se připojit k těm,kteří Vám moc děkují za velice výstižně připravené stránky březí feny až k samotnému porodu. Tyto jsem si několikrát přečetla, vytiskla a v tom okamžiku jsem si byla o moc jistější, že asistenci porodu mám teoreticky zvládnutou, pokud nenastanou nějaké komplikace. Prakticky jsem si to vyzkoušela 11.9.08,kdy jsem postupovala dle Vašich rad, jen barevné stužky mi pochyběly, protože jsme dle ultrazvuku byli připraveni na 3 štěňátka a ono se jich narodilo 7. Po ukončení porodu jsem prožívala nepopsatelnou radost a hrdost, jak jsme to všechno krásně i s Jollynkou zvládly.
Ještě jednou moc díky i Vám, máte na tom štěstí taky kus zásluhy.
Pěkný den Milada, Ostrava-Hrabůvka

čekáme naše první štěňátka

(Markéta Králová, 15. 9. 2008 9:26)

Dobrý den,chtěla bych vám moc poděkovat za vaše naprosto perfektní stránky.Máme fenečku jorka a čekáme svoje vůbec první štěňátka.Vůbec jsem si nevěděla rady jak s krmením březí fenky,tak s přípravou na porod a vlastně celým porodem.Na vašich stránkách jsem našla naprosto všechno detailně popsané,tak jsem si vše prostudovala a snad to díky vám nějak zvládneme.Ještě jednou veliké díky!!!!Markéta

pajinka

(Danka, 13. 8. 2008 16:47)

Děkuji za pochvalu,ale sama jsem začátečník a tuty stránky jsem dělala hlavně pro sebe a pro lidi co hodiny hledají na netu určité informace...než jsem vždy něco našla pročetla tak jsem stejně nevěděla za chvíli nic a marně jsem konkrétní stránky hledala..rozhodla jsem se tedy udělat stránky kde bude vše potřebné a zajímavé jak pro mě tak doufám že pro spoustu jiných lidí...Vaše pochvala mě moc těší snažím se vždy zajímavé články hned vkládat na stránky a i já sama sem chodím číst mějte se krásně ke štěňátkům moc moc gratuluji ať Vám dělají jen samou radost a přeji pro ně ty nejlepší páníčky co je budou milovat...snad se na nás také usměje štěstí a tuto radost budu prožívat a těšit se se štěňátky od naší Bess.... s pozdravem Danka